?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2012 ნომერი 24

ჩეჩნური ტაიპები და ტუკუმები

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: რუსლან ცუმარიევი

ნაშრომში დეტალურადაა აღწერილი ჩეჩნური ტაიპებისა და ტუკუმების ისტორია, მოცემულია მათი სრული სია.2012 ნომერი 24

სვანურ საწესო დღეობათა საწელიწადო კალენდარი

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლიდა ლიპარტელიანი

მიუხედავად იმისა რომ, მრავალი ტრადიაცია და წეს-ჩვეულება მამა-პაპათაგან შემონახული, დავიწყებას მიეცა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, მაინც შემორჩა ყოფას წარსული, ის წესი და ადათი, რასაც ჩვენი წინაპარი აკეთებდა, რისიც სწამდა მას და სჯეროდა. მართალია, ბევრი მათგანი სახეშეცვლილი და დროს მორგებულია, ბევრიც სამწუხაროდ დაკნინებული, მაგრამ ის მაინც არსებობს და აგრძელებს სიცოცხლეს ყველაფერ ქართულში. საქართველოს კუთხეები, თითქოს ერთმანეთისგან განსხვავებული თავიანთი ცხოვრების წესით, კულტურით, ენით, დიალექტით, ბუნებით, ერთიანი ჯაჭვია და მთლიან საქართველოს სახეს და ხასიათს, რწმენას, წარმოაჩენს.2012 ნომერი 24

ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუები და მიმართვები

შეტანის თარიღი: 2012-11-11

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუები და მიმართვებიա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade