ნავიგაცია

ავტორით ძებნა

შეიყვანეთ არანაკლებ 4 ნიშნისა


ამირანის ნომრები

ნომერი 1

ნომერი 2

ნომერი 3

ნომერი 4

ნომერი 5

ნომერი 6

ნომერი 7

ნომერი 8

ნომერი 9

ნომერი 10

ნომერი 11

ნომერი 12

ნომერი 13

ნომერი 14

ნომერი 15

ნომერი 16

ნომერი 17

ნომერი 18

ნომერი 19

ნომერი 20

ნომერი 21

ნომერი 22

ნომერი 23

ნომერი 24

ნომერი 25

ნომერი 26

ნომერი 27

ნომერი 28

ჟურნალ ამირანში ქვეყნდება სტატიები კავკასიის ხალხთა ენების, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნიკური ყოფისა და ხელოვნების შესახებ. ჟურნალში ასევე იბეჭდება ნებისმიერი თემატიკის სამეცნიერო სტატია, რომელიც ზოგადად კავკასიას შეეხება. სტატიები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ (ვრცელი რეზიუმეთი ინგლისურ ენაზე), ასევე - ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ (ვრცელი რეზიუმეთი ქართულად და ინგლისურად) ენებზე.

სარედაქციო კოლეგია

საგამომცემლო საბჭო


2004 ნომერი 11

სვანურ ხალხურ დღეობათა საწელიწადო კალენდარი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო წერედიანი

სვანეთში დაცული რელიგიური დღესასწაულები და მათი რიგი საწელიწადო კალენდარი სამყაროზე სულიერი ხედვით შექმნილ ერთ მონოლითურ ნაწარმეოებად გვესახება. იგი ერთბაშად მითოსიცაა და რეალობაც, წარმოსახვაცაა და სინამდვილეც, ქმედებაცაა და რელიგიურობაც; იგი ყოფაა ცნობაში არეკლილი და ყოფა ცნობიერების განსაზღვრული