გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება


საქართველოს

ეთნოგრაფიული ლექსიკონი

საცდელი ვერსია

ლექსიკონის შესახებ

მონაცემთა ბაზის პრაქტიკული დანიშნულებაა, დაეხმაროს სტუდენტებს (ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს) შეთავაზებული საისტორიო საუნივერსიტეტო დისციპლინების უკეთ დაუფლებაში როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების დონეზე.

ლექსიკონში ანბანური და თემატური პრინციპით, სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენებითა და მითითებით დალეგებული და განმარტებულია ქართველი ერის ეთნოგრაფიული ყოფისათვის დამახასიათებელი 6 200-მდე ტერმინი; აქვე განთავსებულია მდიდარი აუდიო, ფონო, კინო და ვიდეო მასალები.

ლექსიკონი განთავსდება ილიაუნის სერვერზე და ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის.