ჟურნალ ამირანის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო
   
არქეოლოგია-ეთნოლოგია  

დოქ. ლამარა ნებიერიძე
დოქ. თამარ თენეიშვილი
აკად. დოქ. კონსტანტინე ფიცხელაური
პროფ. დოქ. ჰერალდ ჰაუპტმანი
პროფ. დოქ. ვინფრიდ ორტმანი
დოქ. პაატა ყიფიანი
დოქ. შაჰმარდან ამიროვი
პროფ. დოქ. გიორგი ლეონ ქავთარაძე
დოქ. რაბადან მაგომედოვი
პროფ. დოქ. არსენ ბობოხიანი
დოქ. ფლორიან მულფრედი
პროფ. დოქ. ფელიქს ბლოხერი
პროფ. დოქ. პაატა ბუხრაშვილი
პროფ. დოქ. ჯონი აფაქიძე

 
ლინგვისტიკა-ფილოლოგია  

პროფ. დოქ. ქევინ თუითი
პროფ. დოქ. ელის ჰარრისი
პროფ. დოქ. ვლადიმერ კიკილაშვილი
პროფ. დოქ. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი
დოქ. მერაბ ბაბუხადია
პროფ. დოქ. პოლ მანნინგი

თავმჯდომარე

ისტორია  

პროფ. დოქ. დავით მერკვილაძე
დოქ. ბესიკ ლორთქიფანიძე
პროფ. დოქ. დავით სანდოძე
პროფ. დოქ. ბეჟან ჯავახია
პროფ. დოქ. უჩა ოქროპირიძე

 
სოციალური მეცნიერებები  

პროფ. დოქ. ნაპოლეონ კვარაცხელია
პროფ. დოქ. რევაზ ჯორბენაძე
პროფ. დოქ. შუქრი აბზიანიძე
მამა აკაკი (მეგრელიშვილი)

 
ხელოვნებათმცოდნეობა  

პროფ. დოქ. დოდონა კიზირია
დოქ. ბრიგიტა შრადე
დოქ. მარინე ბულია
დოქ. მზია ჯანჯალია
პროფ. დოქ. ნანა ყიფიანი
პროფ. დოქ. ნანა კუპრაშვილი
დოქ. მზია ჩიხრაძე
დოქ. თეა კობახიძე

 
გეოგრაფია-ეკოლოგია  

პროფ. დოქ. რევაზ გაგნიძე
დოქ. ნანა ბოლაშვილი
დოქ. ზურაბ ჯანელიძე

 

ამირანის გვერდზე დაბრუნება

© International Caucasological Research Institute