კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ზოგიერთი ხალხური თქმის საწესო მნიშვნელობისათვის

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჩინჩალაძე

ხშირად გვსმენია გამოთქმები, რომელთა მნიშვნელობა დღეს უკვე დაკარგულია, გაუგებარია. ძველად კი საკულტო ტექსტებს წარმოადგენდა, თავისი სოციალური როლი ჰქონდა. ამჟამად კი იგავური თქმების ანუ აზროვნების სიმბოლოების სახით არსებობს.Powered by bootstrapmade.com