ნავიგაცია

პაატა ბუხრაშვილი. ერთი ქართული იკონოგრაფიული მოტივის თაობაზე
პაატა ბუხრაშვილი. ხევისბერის დროშები და ინსიგნიები ბრინჯაოს ხანაში
პაატა ბუხრაშვილი. საცხოვრისი ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად
პაატა ბუხრაშვილი. პირველთაგან იყო სიტყუაი...
უჩა ოქროპირიძე. საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის თანამედროვე პერიოდი და აჭარა (1988.X–1994.III.1)
ნინო წერედიანი. სვანურ-ხალხურ დღეობათა საწელიწადო კალენდარი
ბელა შავხელიშვილი. ენა, აზროვნება, ეთნოსი

ჟურნალ "ამირანის" 25-ე ნომრის დამატება

პაატა ბუხრაშვილი. წმინდა გიორგი – დიდების მხედარი