გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საპირფარეშო

(გადმომისამართდა ადაბხანა-დან)

საპირფარეშო


  1. ოთახი, სადაც იცვამენ და ირთვებიან მსახიობები (თეატრში).
  2. მორთვა-მოკაზმვისათვის განკუთვნილი.
  3. ოთახი ან ნაგებობა ბუნებრივ მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად. სინონიმები: ადაბხანა, ფეხსადგილი, მარული, ჩეჩმა, სეირანი, ზარული

წყარო