გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

თესლიმპირავი

(გადმომისამართდა გამთესლიმპირავი-დან)

თესლიმპირავი


სინონიმი: გამთესლიმპირავი

მთესველის მშველელი. წინ, კვალზე მიუძღვება მთესველს, ზურგზე პარკი ჰკიდია თესლით სავსე.