გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაბუდვნა

(გადმომისამართდა დაფუშტვა-დან)

დაბუდვნა


სამიწათმოქმედო სამუშაო მებოსტნეობის დარგში. თოხით კეთდება პატარა ორმო, სადაც იყრება თესლი. ბუდნაში ითესება ლობიო, სიმინდი, კიტრი. ბუდნები კვლების გულში მწკრივად კეთდება ერთმანეთისგან ერთი ან ორი მტკაველის მოშორებით.