გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბაშის კაინა

(გადმომისამართდა დუდის კაინა-დან)

ბაშის კაინა


სინონიმი: დუდის კაინა

ლაზურ ნავზე ნავის წინა ნაწილის გამყოფი, სადაც ძირითადად საკვები და ტანსაცმელი ინახება (შდრ. კიჩის კაინა).