გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

კალაფატი

(გადმომისამართდა კალაფტაჯი-დან)

კალაფატი


ნავის მოქმედი, ნავის მკეთებელი, მენავე