გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნარბილი

(გადმომისამართდა ნარბიელი-დან)

ნარბილი


სინონიმები: ნარბიელი, ნაცვალი

  1. "კორდი ნახნავი" (სულხან-საბა);
  2. ერთი წლით ნასვენი სახნავი მიწა (ქართლი)