გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაცარწმენდილი

(გადმომისამართდა ნაცარძალი-დან)

ნაცარწმენდილი


სინონიმები: ნავარგარო, ნაცარძალი, ნაცართვალი

წამოდუღებული ნაცარი, ნაცარტუტა. გამოიყენება ჭურჭლის სახეხად.