გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ადანასური

ადანასური

ადანასური


იმერული ვაზის ჯიში

ადანასურს ახასიათებს საშუალო ან საშუალოზე ძლიერი ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის დასაწყისში. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. ადანასურის ვარიაციაა მსხვილთვალა, რომელიც ხასიათდება უფრო მსხვილი მარცვლებით და დაბალი მოსავლიანობით. მისი ღვინო უკეთესი ხარისხისაა, ვიდრე ადანასურისა.