გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ავარტი

ავარტი


ხის მორკალული ქანჩი, რომელსაც ბაწარი აქვს გამობმული. ბაწარზე ერთი თავით საბელია გამობმული, ხოლო საბელის მეორე თოკი ეყრება ავარტს წვერში; იხმარება ტვირთზე საბელის გადასაჭერად, ჩალის შესაკრავად.


წყარო

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009 წ.