გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ავშარა

სინონიმი: ქორაკი

ულაგამო აღვირი. ცხენის აღკაზმულობის ნაწილი. შედგენილია წვრილად დაჭრილი ტყავის სამი თასმისაგან. აქედან ორი ერთნაირი სიგრძისაა, მესამე კი უფრო მოკლე, ჩასამაგრებელი წინა ორ თასმაზე. მოკლე თასმა ცხენის აღვირსა და შუბლზე გადასადები და ყელში ამოსადები იყო. ამ უკანასკნელს გუდამაყარში სანიკბური ეწოდებოდა. ტყავების გამოსაკვანძად გამოყენებული იყო ბახრიპეწი (ხევსურეთი).


წყაროები