გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ალაჩიხი

ალაჩიხი


მომთაბარე მესაქონლეთა საზაფხულო დასახლება.


წყარო:

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009