გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბართოხა

ბართოხა
თოხწერაქვა

ბართოხა


  1. სამიწათმოქმედო ხელით სამუშაო იარაღი. იგი თავისი აგებულებითა და მუშაობის პრინციპით აერთიანებს როგორც წერაქვის, ისე თოხისა და ბარის მუშაობის ელემენტებს (დარტყმა, გამოწევა, ბელტის მოჭრა და გადმოგდება). ბართოხა გამოიყენებოდა ახოს აღების დროს. გარდა ამისა, მას ხმარობდნენ ხვნის დროს დარჩენილი მოუხვნელი ადგილების - ხარვეზების გამოსასწორებლად. ბართოხას გამოყენების არეალი მთის ზოლის ის ნაწილია, სადაც ნიადაგები მაგარი სტრუქტურით ხასიათდება;
  2. სამუშაო იარაღი. იგივეა, რაც თოხწერაქვა.