გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ბაქეზ ოგუზ ღუნ

ბაქეზ ოგუზ ღუნ


მარტივი სახვნელი იარაღია. შედგება: გრძელი, უღლამდე მწვდომი მხარის, საბეწველის, ხელნასა და საკვეთელისაგან, მასში შეიბმის ერთი უღელი ხარი. მისი დანიშნულებაა მიწის გაწერვა. გავრცელებულია ჩეჩნეთ-ინგუშეთში.