გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

გადოლმიზება

გადამისამართება გვერდზე

გადამისამართება:

გადოლმიზება


სინონიმი: დადოლება

მტკიცე პურის მარცვლიდან (თავთუხიდან) რბილი პურის (დოლის პური) გამოყვანა (სამცხე-ჯავახეთი, ქართლი)