გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაპირვა

დაპირვა


მჭრელი იარაღის ან ბარსაკვეთლის გამოწკეპა, გამოპირვა