გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დასადებლება

დასადებლება


რკინის გაცვეთილი იარღის დანაკლისი ნაწილის აღდგენა. იყო ორი სახისა: გვერდული და შუალედური.