გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

დაქელვა

დაქელვა


სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობაში ახალდაქორწინებული ქალ-ვაჟისათვის უბედურების მაუწყებელი ნიშანი იმ შემთხვევაში, თუ სოფელში ერთდროულად ორი ქორწილი გადაიხდებოდა.