გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

დახმალვა

დახმალვა


საქვევრე თიხის ხის ხმლით დაჩეხვა, სიგრძეზე (რაჭა)