გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ვაციწვერა

ვაციწვერა


  1. (Stipa), ბალახოვან მცენარეთა გვარი მარცვლოვანთა ოჯახისა. წურწუმა (Stipa capillata) მეზოფილურ თვისებებს იჩენს, ვრცელდება მთისწინა კალთებსა და ქვიშნარ ნიადაგებზე. იგი სხვა ვიციწვერებთან შედარებით გვიან ვითარდება და ცხოველისათვის კარგი საკვებია მხოლოდ ყვავილობამდე.
  2. გურული ვაზის ჯიში