გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნავის ამგე

ნავის ამგე


სინონიმი: ნავის მოქმედი

ოსტატი, რომელიც დახელოვნებულია სანავე მასალის შერჩევა-მოჭრასა და მის წინასწარ დამუშავებაში.