გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაზურგზე ხვნა

ნაზურგზე ხვნა


მიწის მოხვნის წესი. ნაზურგზე ხვნა სწორხაზოვნად ზედიზედ მიყოლებული ხვნაა.