გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნამკუდი

ნამკუდი


სინონიმი: ნაკუდი

უვარგისი, მინარევებიანი, ნარჩენი მარცვლები. იხ.: ნაკმაზი