გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაღარით ხვნა

ნაღარით ხვნა


მიწის მოხვნის წესი. ნაღარით ხვნა ყანის გვერდებიდან ოთხკუთხად შემოყოლებული ხვნაა.