გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაცვალი

ნაცვალი


  1. საქონლის იალაღებზე ყოფნისას მესაქონლეთა ამხანაგობის წევრი. ევალება შეშის მოტანა, ჭურჭლის დარეცხვა;
  2. (ძვ.) სოფლის მოხევე, მამასახლისის მოადგილე;
  3. იხ.: ნარბილი.