გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნახირი

ნახირი

ნახირი


მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (ძროხა, ხარი, კამეჩი) თავი, ჯოგი