გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

წონა (აშელი)

04:52, 28 მარტი 2021-ის ვერსია, Cqwito (განხილვა | წვლილი)

(განსხ.) ←წინა ვერსია | მიმდინარე ვერსია (განსხ.) | შემდეგი ვერსია→ (განსხ.)
Cona.jpg

წონა

ქვეყანა საქართველო
რეგიონი შიდა ქართლი
მუნიციპალიტეტი ჯავის
უახლოესი დასახლება ჯავა
აბსოლუტური სიმაღლე 2150 მ
განედი 42.383632° N
გრძედი 43.938788° E
Google Plus კოდი 8HJ59WMQ+FG
პერიოდი ქვედა პალეოლითი
კულტურა აშელი
ტიპი მღვიმე


წყარო

 • მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015

ლიტერატურა

 • ა. ვეკუა, ც. გაბელაია, ა. მუსხელიშვილი, დასავლეთ საქართველოს მღვიმეების პალეოლითური ფაუნა, საქართველოს მღვიმეები და გამოქვაბულები, 9, თბ., 1981, გვ. 38-50
 • ა. ვეკუა, ც. გაბელაია, ა. მუსხელიშვილი, ნ. მამაცაშვილი, წონის მღვიმის პალეოლითური ფაუნის შესწავლისათვის, საქართველოს მღვიმეები და გამოქვაბულები, 11, თბ., 1987, გვ. 92-100
 • დ. თუშაბრამიშვილი, არქეოლოგიური დაზვერვები მდ. ყვირილის ხეობაში, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე, 22, თბ., 1962, გვ. 23-33
 • დ. თუშაბრამიშვილი, საქართველოს პალეოლითი, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე, 37, თბ., 1984, გვ. 5-27
 • ნ. თუშაბრამიშვილი, ვ. მამიაშვლი, ბ. გაბეხაძე, პრეისტორიის ტერმინოლოგიის მთარგმნელობით-განმარტებითი ლექსიკონი, ქვის იარაღების არქეოლოგიური ენციკლოპედიური ლექსიკონი (ქართული-ინგლისურ- ფრანგული), 2017, გვ. 1-136
 • ა. კალანდაძე, შუა კავკასიონის სამხრეთი კალთის პალეოლითური ექსპედიციის 1961 წ-ის მუშაობის შედეგები, თბ., 1962, გვ. 3-6
 • ა. კალანდაძე, წონის გამოქვაბული და მისი კულტურა, საქართველოს პალეოლითი, 3, თბ., 1965, გვ. 32-36
 • ა. მუსხელიშვილი, საქართველოს პლიო-პლეისტოცენური მღრღნელები, თბ., 1999, გვ. 3-32
 • Н. О. Бурчак-Абрамович, Материалы по изучению плейстоценовых птиц Грузии (пещера Цона), Палеонтологический сборник, Москва, 1971, გვ. 98-100
 • А.М.Зеликсон, З.П. Губонина, Смещение высотной поясности как основа реконструкции климатических изменении в горных странах, Методы реконструкции климатов, Москва, 1985, გვ. 37-45
 • В.П. Любин, Ранний палеолит Кавказа, Палеолит СССР, Москва, 1984, გვ. 45-93
 • В.П. Любин, Ашельская эпоха на Кавказе, Санкт-Петербург, 1998
 • З.К. Тинтилозов, Карстовые пещеры Грузии, Тбилиси, 1976
 • N. Tushabramishvili, N. Mercier H. Valladas, L. Meignen, J. L. Joron, D.S. Adler, O. Bar Yosef, Dating the early Middle Palaeolithic Laminar Industry from Djruchula cave, Republic of Georgia, paléorient, 36, 2, 2011, გვ. 163-173
 • L. Meignen, N. Tushabramishvili, Djruchula Cave, on the Southern Slopes of the Great Caucasus, An Extension of the Near Eastern Middle Paleolithic Blady Phenomenon to the North, Journal of The Israel Prehistoric Society 40, Chicago, 2010, გვ. 35-61
 • M.H. Moncel, D. Pleurdeau, A. Vekua, D. Lordkipanidze, Le Complexe Djruchula-Koudaro au Sud Caucase( Géorgie), Anthropologie, no. 1/2008, Brno, 2008
 • N. Toushabramishvili, A. Mgeladze, M.H. Moncel, A. Vekua, A. Mouskhelishvili, j.C. Miskovsky, D. Lordkipanidze, Une occupation specialisee acheuleenne en haute montagne, Le site Tsona (sud du Caucase, Georgie), In: M.H. moncel, A.M. Moigne, M. Arzarello, C. Peretto (eds), Aires d’approvisionnement en matieres premieres et aires d’approvisionnement en resources alimentaires, Approche integeree des comportements, XVeme Congres UISPP, 4-9. 2007. Lisbonne, BAR International Series 1725, 2008, გვ. 73-86
 • D. Pleurdeau, M.H. Moncel, A. Mgeladze, Le complexe Djruchula-Koudaro au sud Caucase (Géorgie), Remarques sur les assemblages lithiques pléistocenes de Koudaro I, Tsona et Djruchula, 2007