კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ფშავის ტრადიციული საკულტო ძეგლები და მათთან დაკავშირებული რელიგიური პრაქტიკა

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

1. Detailed inventory of the sacred buildings and sites of the northeastern Georgian province of Pshavi.
2. Mapping of sacred sites for each commune in Pshavi, based on precise geographical coordinates, to be gathered with GIS technology.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

პანკისელი ქისტების ადათობრივი სამართალი

ავტორ(ებ)ი: ნაზი ბორჩაშვილი

ვეინახი ხალხის წარმოშობის საკითხი დიდი ხანია მეცნიერთა კვლევისა და ყურადღების ცენტრში მოექცა. მეცნიერთა მიერ ჩამოყალიბებული შეხედულებისა და მსჯელობის მიხედვით შეუძლებელია ამ ხალხის წარმოშობაზე გადაწყვეტილებით რაიმის თქმა, რადგან ამ ხალხს დამწერლობა არ ჰქონდა და ისტორიული და ნივთიერი წყაროები კი მცირე მასალას იძლევა კავკასიაში მაცხოვრებელთა შორის "ყველაზე მებრძოლ და მოუსვენარ ხალხზე".ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ეთნოკულტურული პროცესები XVIII საუკუნის პანკისში

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

XVI საუკუნის პანკისის ხეობა მჭიდროდ ყოფილა დასახლებული. მაგრამ XVII საუკუნის პირველ ნახევარში შაჰ-აბასის შემოსევებმა გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენა ხეობას. შაჰის ბრძანებით პანკისის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაწყვიტეს, ნაწილიც ფერეიდანში გადაასახლეს.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ბასკური საგაზაფხულო ფიესტა და ქართული ბერიკაობა-ყეენობა

ავტორ(ებ)ი: ნათია ფუტკარაძე

ბასკური და ქართველური კულტურის შესწავლა ფოლკლორულ-ლინგვისტური მასალის გათვალისწინებით მეტად საინტერესო სურათს იძლევა. ჩვენ შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ ბუნების აღორძინებისა და აგრარული კულტმსახურებისთვის განკუთვნილი მრავალდღიანი ქართული ხალხური დღესასწაული ბერიკაობა-ყეენობა და პირენეის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ ხალხთა დღესასწაული "fiesta"/"fista".Powered by bootstrapmade.com