კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ნ. იგნატოვის "თბილისობა"

ავტორ(ებ)ი: ნინო მიქავა

ქართული დაზგური ფერწერის ისტორია XVIII ს მიწურულიდან იწყება. ამ პერიოდის ნამუშევრებში მინიატურის გავლენა შეიმჩნევა. XIX ს-დან კი ასპარეზზე გამოდიან ახალგაზრდა მხატვრები, რომელნიც ევროპულ რეალიზმს რუსული აკადემიური სკოლის გავლით ქმნიან საფუძველს ქართული დაზგური ფერწერის ისტორიაში.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ნახატის ისტორიული განვითარების მიმოხილვა-ანალიზი

ავტორ(ებ)ი: მზია ჩიხრაძე

ჩვენი მიზანია, განვიხილოთ ნახატის (როგორც სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილის) განვითარების გზა და პრობლემები. მსჯელობისას ძირითადად დაზგურ ხელოვნებას შევეხებით, თუმცა ფრესკულ მხატვრობასაც მოვიშველიებთ მაგალითებად.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ზოგიერთი მოსაზრება თანამედროვე საკულტო არქიტექტურისა და მისი მხატვრულ-დეკორატიული გაფორმების შესახებ

ავტორ(ებ)ი: ნათია გაგნიძე

მშენებლობის კულტურა საქართველოში ოდითგანვე მაღალ დონეზე იდგა. განსაკუთრებულ ადგილს ქვის ნაგებობები და მათი მხატვრულ-დეკორატიული მორთულობა იკავებდა. ჯერ კიდევ წარმართული დროის არქეოლოგიური მონაპოვარიდან ჩანს, რომ ძველად კარგად იყვნენ განსწავლულნი როგორც საინჟინრო, ისე ქვითხუროობის დარგში.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ოშკის რელიეფური ოქტაგონი

ავტორ(ებ)ი: თამარ ყაჭეიშვილი

წმ. სვიმეონ მესვეტე, აღმოსავლეთის საქრისტიანოს ასკეტური მოძრაობის ერთ-ერთი ფუძემდებელთაგანი, ქართულ მართლმადიდებლურ სივრცეში უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს. ამის დასტური ის მრავალი სახვითი მასალაცაა, რომელიც წმ. მესვეტისადმია მიძღვნილი.Powered by bootstrapmade.com