კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2007. ნომერი 17

XX საუკუნის ქართული მედლები (მოქანდაკე ლამარა ქველიძე)

ავტორ(ებ)ი: ნათია უღრელიძე

მოქანდაკე ლამარა ქველიძემ ქართულ და არა მარტო ქართულ სახვით ხელოვნებაში საპატიო ადგილი დაიკავა. მას საქართველოში სამედალიონო ხელოვნების განვითარების საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის. იგი დაიბადა 1937 წ. 7 ოქტომბერს ქ. თბილისში. 1959-1965 წწ. სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ქანდაკების ფაკულტეტზე ნ. კანდელაკის კლასში. ასევე მისი პედაგოგები იყვნენ: ს. ქობულაძე, გ. ოჩიაური, ვ. შუხაევი.ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 20

ადრე შუა საუკუნეთა ხანის რელიეფური სკულპტურის ძეგლები აფხაზეთიდან

ავტორ(ებ)ი: ირმა ბერძენიშვილი

სტატია მიძღვნილია აფხაზეთის ტერიტორიაზე გამოვლენილი ადრე შუა საუკუნეთა ხანის რელიეფური სკულპტურის ძეგლებისადმი, რომელიც მეტწილად საეკლესიო ხუროთმოძღვრებას უკავშირდება. აღნიშნულ რეგიონში ქრისტიანული სიმბოლოებით და სიუჟეტებით შემკული ხუროთმოძღვრული დეტალები მრავალფეროვნადაა წარმოდგენილი. ცნობილია, რომ აღნიშნულ პერიოდში აქ 26 ადრექრისტიანული ხანის ძეგლი შენდება.ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 20

წილკნისა და ახიზის რელიეფების სიმბოლოების შესწავლის საკითხისათვის

ავტორ(ებ)ი: მარიკა მშვილდაძე, ქეთევან დიღმელაშვილი

წილკნის საეპისკოპოსო ტაძრის ფასადებსა თუ სვეტებზე არაერთ რელიეფურ ორნამენტს შეხვდებით, რომელთა შორის ზოგიერთი მოტივი უნიკალური და თავისებურია. ადრექრისტიანული ძეგლების შესწავლისას ნ. ჩუბინაშვილი შეეხო წილკნის ტაძარსაც, თუმცა შემოიფარგლა მხოლოდ რამდენიმე გამოსახულებებით, ამდენად ინტერიერის რელიეფის უმეტესობა ყურადღების მიღმა დარჩა.ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 20

პეიზაჟი კორნელი სანაძის შემოქმედებაში

ავტორ(ებ)ი: ლელა მიქაბერიძე

ნაშრომი ეხება ქართველი ფერმწერის კორნელი სანაძის მრავალმხრივ შემოქმედებას, ამჯერად პეიზაჟის დარგში, მისი ფერწერული ღირებულებების და ოსტატობის გამოვლენის ასპექტებს, რომელსაც მხატვრის შემოქმედებაში დიდი ადგილი უჭირავს. ეს გამოიხატება ამ ჟანრის ნამუშევრების სიმრავლითაც და მათი შესრულების ხარისხითაც.Powered by bootstrapmade.com