კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

III-IV საუკუნეების ზოომორფული ფიბულები

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

XX საუკუნის II ნახევარში საქართველოში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დაგროვდა ბრინჯაოსა და ვერცხლისაგან დამზადებული საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ზოომორფული (ცხოველსახოვანი) გამოსახულებები, რომლებიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ქართული მატერიალური კულტურისა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის მნიშვნელოვან პირველწყაროდაა მიჩნეული.ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ანტეფიქსი ალავერდის მონასტრიდან

ავტორ(ებ)ი: კახი წერეთელი, მალხაზ ცინდელიანი

2006 წელს არქეოლოგიური გათხრები წარმოებდა ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის ე.წ. დაბალ პალატში, რომელიც საკველევი არქიტექტურული ანსამბლის ერთ-ერთ ადრეულ ნაგებობადაა მიჩნეული და სპეციალურ ლიტერატურაში წმინდა გიორგის კათედრალური ტაძრის თანადროულ ანუ XI საუკუნის ნაგებობად განიხილება.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ცხენის გამოსახულებები ძველ საქართველოში და მეცხენეობასთან დაკავშირებული სახელწოდებები ქართულში

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

სხვადასხვა ეპოქის მცირე პლასტიკის მრავალრიცხოვან ნიმუშებს შორის, რომლებიც უპირატესად ლითონისგანაა დამზადებული, მკვლევართა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ცხენის ფიგურები თუ მისი გრაფიკული გამოსახულებები.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ქართული ხალხური ცეკვის პირველწყაროები

ავტორ(ებ)ი: ლარისა ჩხეიძე

ამ წერილის ავტორს გამოკვლეული აქვს ქართული საცეკვაო ფორმაციების პირველწყაროები არქეოლოგიური ნივთების აღმოჩენების საფუძველზე.Powered by bootstrapmade.com