კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

თეატრალური ტერმინი "დასი"

ავტორ(ებ)ი: ივლიტა ლობჟანიძე

თეატრალურ ხელოვნებაში დღეს ფართოდ არის გავრცელებული ტერმინი დასი, რომელიც შემოქმედებითი კოლექტივის ცნებას გამოხატავს.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ფიროსმანი პიკასოს თვალით

ავტორ(ებ)ი: ალექსანდრე ჩხეიძე

ნიკო ფიროსმანის ღრმანიჭიერად შესრულებულმა ნამუშევრებმა, რომელნიც პარიზში, ლუვრში 1969 წელს იქნა გამოფენილი, ექსპერტთა დიდი შეფასება დაიმსახურა. ასევე დიდი ინტერესი გამოიწვია მისმა ქმნილებებმა პიკასოშიც.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ასურელ მამათა სახე ბრეთის კედლის მხატვრობაში

ავტორ(ებ)ი: თეა კობახიძე

ბრეთის ქრისტიანული ხუროთმოძღვრული კომპლექსი ორ ეკლესიას მოიცავს: წმიდა გიორგის დარბაზულ ტაძარს (ორმხრივი გარშემოსავლელებითა და სამხრეთ-დასავლეთ მონაკვეთში ჩაშენე-ბული მცირე სამრეკლოთი) და მამა პიროსის მინიატურული ზომების საყდარს.ჟურნალი ამირანი. 2011. ნომერი 23

ბიჭვინთის აბსიდის მოზაიკის სემანტიკის შესწავლისათვის

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან დიღმელაშვილი

დღიდან ბიჭვინთის მოზაიკის აღმოჩენისა ინტერესი მისდამი არ განელებულა. არაერთმა მეცნიერმა აღნიშნულ მოზაიკაზე მუშაობისას სცადა როგორც მისი თარიღის განსაზღვრა, ისე მხატვრულ-სტილისტური ანალიზი. ლ. მაცულევიჩის, ვ. ლექვინაძის, ი. ციციშვილის, ლ. შერვაშიძის, რ. რამიშვილისა და სხვათა კვლევების შედეგად მოზაიკის თარიღად მიჩენულ იქნა IV ს. I ნახევრიდან მოყოლებული ვიდრე VI საუკუნემდე პერიოდი.Powered by bootstrapmade.com