კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

საერთაშორისო საავტორო უფლებების განხორციელების კულტუროლოგიურ-სამართლებრივი ასპექტები კინემატოგრაფიულ და ფოტოგრაფიულ ნაწარმოებებზე

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჭილაძე

ცნობილია, რომ ნაწარმოების ავტორად ჩაითვლება პირი, რომლის ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი შრომის შედეგადაც შეიქმნა კონკრეტული ნაწარმოები. ნებისმიერი სახელმწიფო მოწოდებული არის დაიცვას თავისი მოქალაქეების როგორც კერძო საკუთრება, ისე ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღირებულებები. ასეთი ღირებულებების შექმნა და კულტურის განვითარება კი დამოკიდებული არის მათი დაცვის არსებული სამართლებრივი მექანიზმის რეალურ ფუნქციონირებაზე.ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ეროვნული ხელისუფლების "ომი" ქართულ კინემატოგრაფთან

ავტორ(ებ)ი: შავლეგო

1991 წლის პუტჩისწინა პერიოდში ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ კრიმინალური ოპოზიციის მიერ წარმოებული ერთ-ერთი პროპაგანდისტული ხრიკი იყო ეგრეთწოდებული "ომი" ქართულ კინემატოგრაფში. ეროვნულ ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ ვითომ ქართული კინოხელოვნების დაკნინებას. ეს უშუალოდ დაუკვშირეს საქართველოს სახელმწიფო კინემატოგრაფის კომიტეტის თავმჯდომარედ "სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების" გამგეობის წევრის, მეცნიერებათა კანდიდატის ბ. გუგუშვილის დანიშვნას და შემდგომ ამ კომიტეტის სახელმწიფო კინოკოპორაციად გარდაქმნას.ჟურნალი ამირანი. 2017. ნომერი 29

საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის მორფოდინამიკური განვითარების პრობლემა ზღვის დონის ამაღლების პირობებში

ავტორ(ებ)ი: ზურაბ ჯანელიძე

ზღვის სანაპირო ზონა (coastal zone – nearshore zone) არის ტალღების მოქმედების არეალი სანაპირო ხაზის გასწვრივ. იგი მოიცავს სანაპირო ხაზთან უშუალოდ მიმდებარე ზღვის აკვატორიას და მის გასწვრივ ტალღების მოქმედებით წარმოქმნილ ხმელეთის ვიწრო ზოლს. საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში სანაპირო ზონა საშუალოდ 18-20 მ სიღრმიდან იწყება. ამ სიღრმიდან ხდება ყველაზე ძლიერი ტალღების შეხება ზღვის ფსკერზე, რომლებიც იწვევენ ფსკერის ეროზიას და მის ზედაპირზე დაგროვილი ნაშალი მასალის გადაადგილებას სანაპირო ხაზის მიმართულებით.ჟურნალი ამირანი. 2017. ნომერი 30

კიდევ ერთხელ "თურქი-მესხების" პრობლემის შესახებ

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

თანამედროვეობაში ერთ-ერთი ურთულეს პრობლემად ქართული სახელმწიფოებრივ სივრცეში ე. წ. თურქი-მესხების საკითხია. აღნიშნული საკითხით ადრევე დავინტერესდი და ჯერ კიდევ 1991 წლის აგვისტოში ადიგენის რაიონში მოვაწყვე ექსპედიცია მისი შესწავლის მიზნით. მაგრამ იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირში საკავშირო პრობლემების გააქტიურების გამო, იძულებული გავხდით საქმე მოულოდნელად შეგვეწყვიტა, თუმცა საერთო სურათის მომცემი მასალა, თითქმის ერთი-ერთზე ემთხვევა ერთმანეთს და მათგან გამომდინარე ერთიანი საბოლოო დასკვნა ასეთია: "თურქი მესხების" საქართველოში დაბრუნება შეუძლებელია და თუ ისინი დაბრუნდებიან, ჩვენ უნდა დავტოვოთ ჩვენი სამშობლო!" - ამბობენ მესხეთის მკვიდრნი.Powered by bootstrapmade.com