გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აგვართა

აგვართა


  1. პატარა, ნაუცბადევად აგებული ქოხი ტყეში ან მთაში ხის მჭრელთა, მწყემსთა ან მონადირეთათვის.
  2. საქონლის სადგომი. გვხვდება ყორისგან ნაგები, მოწნული და ლატნებისაგან შედგენილი. დაკავშირებულია მესაქონლეობის სპეციფიკურ ხასიათთან და ადგილმონაცვლეობს წლის დროების მიხედვით (მთა - ზაფხული, ზეგანი - შემოდგომა, ბარი - ზამთარი). სინონიმები: აგუარა, აგვარა

წყარო:

  • ქართული ეთნოლოგიური ლექსიკონი. მთ. რედ. პროფ. სოსო ჭანტურიშვილი. თბ. 2009