გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

აშია

აშია


ფიცრის ლარტყა, რომელიც ლაზურსა და ოდიშურ ნავს უკეთდებოდა გვერდებს ზემოთ. აშიით იკვრებოდა ხომალდი.


მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=აშია&oldid=1623“-დან