გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

სამუხველი

(გადმომისამართდა ელართაშე-დან)

სამუხველი


სინონიმები: სამუხელი, ელართაშე, ოგიდაშე, ოგვადო, მანჭანიკი

აბრეშუმის ამოსახვევი ხელსაწყო. შედგება მკლავისა და ორკაპა ჯოხისგან. მანჭანიკი კი უფრო რთული კონსტრუქციისაა (სამეგრელო).