გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ერქვანი

ერქვანი


  1. ერთ-ერთი უძველესი სახვნელი იარაღი, გუთანი. იყენებდნენ ანეულის გადასახნავად. ორი ხარისას ეწოდაბა ოქოქა და აჩაჩა (იხ.), როდესაც ყევარი ხარია შებმული ჯილღა, ხარმრავალ ბმულს ერქვანი. ზოგადად ერქვანი არის გუთანი სახვნელი იარაღი (სულხან-საბა).
  2. ზოგიერთ კუთხეში გუთნის ხელნა სახელური, რაზედაც ხვნის პროცესში ხელი ეკიდა გუთნისდედას და მართავდა გუთანს.

მარტივი სახვნელი იარაღი. ის კაპიანი კეტია, აქვს წვერი, ფიები და ყუა. რაჭაში ეწოდება სახვნელის ნაწილს, თუშეთში - საკნუელის ადგილობრივი სახელწოდებაა.