გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ვახში

ვახში


სარგებელი გასესხებული ფულის დანამატი, აღებ-მიცემობით მოტანილი სარგებელი. მე-19-ში დამახინჯებული სახე მიიღო. გაჩნდნენ მევახშენი, რომლებიც სესხს იძლეოდნენ სარგებლობით დაბრუნებისას, აფორმებდნენ თამასუქს ანუ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვით გასესხებულ თანხას ემატებოდა მისი ნახევარი.


მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=ვახში&oldid=6745“-დან