გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თაფხური

თაფხური


თასმა, რომლითაც ურმის ხელნებია მიმაგრებული ცხენის ან სახედრის ზურგზე დადგმულ თაფხუნზე.