გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თოხ-მარგილი

თოხ-მარგილი


ახალგატეხილი მიწისთვის განკუთვნილი სამიწათმოქმედო იარაღი (სამეგრელო)