გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კათხა სახლი

კათხა სახლი


  1. ერთსართულიანი შენობა ბოსლით, მარნითა და დარბაზით, შუა ადგილზე კერიითა და ერდოთი;
  2. გაუთლელი მორებისაგან გაკეთებული დაბალი სახლი, რომელსაც სადგომად იყენებდნენ სანავე ხეების შესაგულებლად ტყეში მომუშავე ნავის მოხელეები.