გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კვალი

კვალი


  1. ბოსტანში, ბაღში საგანგებოდ დამუშავებული მიწის ზოლი რისამე დასათესად; თვითონ ნათესი ამ ფართობზე;
  2. სახვნელი იარაღით გაჭრილი მიწის ზოლი, ხნული;
  3. რუდან სარწყავ ნაკვეთში გადაყვანილი სადინარი (მესხეთი);
  4. ცელით ერთ ხაზზე მოთიბული ბალახი.

მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=კვალი&oldid=7686“-დან