გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კორაქები

კორაქები


საყევრის უღლის შუა გაყრილი ორი ჯოხი ან საუღლე წნელი, რათა ჯაჭვი ან თოკი აქეთ-იქით არ გადაიწიოს (ქართლი).