გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნახვეწი

ნახვეწი


  1. ხოწით მოსუფთავებული;
  2. ფარდაგის ქსოვის დროს ბაწრის ნარჩენი ბეწვი.