გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ოლეჭკანდერი

ოლეჭკანდერი


სინონიმები: ოლაჭკანდერი, გველჭკანდერი

შუა საუკუნეების საქართველოში (სამეგრელო) ფართოდ გავრცელებული აფრებიანი ხომალდი, რომელიც 200-დან 300-მდე მგზავრს გადაიყვანდა. გამოირჩეოდა სისწრაფითა და კარგი მანევრირებით.